Proces

De beschadigde producten worden na binnenkomst eerst gecontroleerd door ons ervaren personeel. Vervolgens vindt de eerste selectie plaats, waarbij de bedorven goederen handmatig worden uitgesorteerd. De goedgekeurde producten worden daarna in een speciaal reinigingsbassin ontdaan van stof en bacteriën, die nog aanwezig zijn op de oppervlakte. Hierna volgt de drogingseenheid en de poetseenheid. Verder bederf wordt definitief gestopt en de glanzende uitstraling van het product geeft tevens een marketingvoordeel.

Na de sortering worden de producten nagespoeld en naar de verpakkingsruimte gestuurd. Hier worden de producten op kwaliteit gesorteerd en verpakt. Beschadigde verpakkingen worden vervangen. Tenslotte worden de verpakte producten gepalletiseerd en zijn ze klaar voor de markt. Naar wens kunnen de producten na behandeling door het KCB worden gekeurd, inclusief vrijwaring.

Alle handelingen vinden plaats op locatie in Barendrecht.
Kwaliteit

Hygiëne speelt een belangrijke rol in het gehele proces. Al onze medewerkers zijn geschoold volgens de laatste ontwikkelingen op voedselveiligheidsgebied. Ook bij de keuze van de verpakkingen wordt rekening gehouden met de gestelde eisen. Freshland Foodpacking beschikt tevens over het HACCP- en BRC-certificaat (high level).